Монашеские постриги

Съ праздникомъ Входа Господня въ Іерусалимъ!

На всенощномъ бдѣніи архіепископъ Владиміръ постригъ брата Бориса въ рясофоръ, и отца Валерія въ мантію съ именемъ Виталій. Пожелаемъ отцамъ нелецимѣрно проходить путь монашескаго покаянія и постинчества, пребывая въ молитвахъ о своемъ спасеніи и о насъ грешныхъ.